Strona głównaHistoriaAktualnościIntencje mszalneGaleriaKontakt

LinkiAkcja KatolickaCaritasŚwietlicaMłodzież w parafiiMinistranci

PielgrzymkiPerełki


·        

  

 

 

 

 

 

We wstępie do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce czytamy:

 

 

 

„Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła".

            W naszych czasach wagę tej współpracy, będącej wyrazem nie tylko przynależności do Kościoła, ale bycia Kościołem podkreślił II Sobór Watykański i Magisterium Posoborowe. Także Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami    w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Akcja Katolicka była w Polsce żywa i przyniosła wiele owoców. „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.”

            Podejmując wezwanie Ojca Świętego, Biskupi Polscy we współpracy z katolikami świeckimi postanawiają powołać do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich   w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą w bardziej bezpośredniej współpracy z hierarchią realizować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów Chrztu i bierzmowania”.

            Przytoczone wyżej słowa oddają istotę i potrzebę podjęcia działań na rzecz Kościoła. Nasza parafia św. Antoniego włączyła się w to dzieło przez powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej   w roku 2001. Od tego czasu podejmujemy działania, które zmierzają do realizacji celu Akcji Katolickiej, jakim jest:

-  pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,

-    przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,

-  zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,

-    kształcenie działaczy katolickich i wychowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

POAK liczy obecnie 15-tu członków. Posiada również swojego Asystenta Kościelnego, którym           w naszym przypadku jest proboszcz parafii – ks. Maciej Grześ. Zgodnie ze Statutem Asystent Kościelny zapewnia łączność Oddziału z Biskupem Diecezjalnym, dba o właściwą formację członków oraz czuwa nad czystością doktryny.   

Korzystając z otwarcia naszej parafialnej strony internetowej, będziemy na niej informowali             o bieżącej działalności Polskiej Akcji Katolickiej.

 

C u r e n d a   06 / 2013