1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.

2. Witaj Jezu ukochany,
Od patriarchów czekany,
Od proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

3. Witaj, Dziecineczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

 

 

 

1. W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu!

2. My zaś sami z piosneczkami
Za wami pospieszymy,
A tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczmy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszmy.

 


 
1. Cieszmy się i pod niebiosy wznośmy razem miłe głosy,
Bo wesoła dziś nowina: Czysta Panna rodzi Syna. Hej!
 
Ref:
Bijcie w kotły, w trąby grajcie,
a Jezusa przywitajcie, nowonarodzonego. Hej!
 
2. Złożyła Go na sianeczku, między bydlęty w żłóbeczku,
Aniołowie Go witają, chwałę z wysoka śpiewają: Hej!
 
3. Pastuszkowie na znak dany, znalazłszy Pana nad pany,
z pociechą serca witają, Bogiem Go swoim wyznają. Hej!
 
4. Trzej Królowie ode Wschodu z darami swego narodu
do Betlejem pośpieszają, pokłon i dary Mu dają. Hej!

 

1. Mroźna cisza świat okryła i na ziemię nam 
spłynęła, tylko gwiazda świeci.
W ciemnej szopie Maria miła tuli do snu Dziecię.
   
Ref. Luli, la-a-aj, luli, luli, luli laj,
luli, la-a-aj, luli, luli, luli laj, luli laj.
 
2. Pochowały się ptaszęta 
w ciepłą słomę pod strzechami. 
Dzieci śpią w łóżeczkach.
Zaśnij, prosi Matka Święta, zaśnij mój Syneczku.

 

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali

Z wielkiej radości: