·        

  

 

 

Wyjście

 


 

Żyć dla Ciebie Panie...

 

Za brak mojej miłości 
do Ciebie i do bliźniego... 
Uczyń i we mnie wszystko nowe... (por. Ap 21, 5a) 
Chcę Ciebie szukać, 
by na nowo doświadczyć Twojej Miłości, 
Bo tęsknię za Nią, 
za Tobą tęsknię... 
Bo chcę być Twoim uczniem, 
Kochającym uczniem... 
Po tym mnie przecież poznają 
że jestem uczniem Twoim. 
Dlatego chcę kochać 
jak Ty kochałeś 
Twoją Miłością, 
Jedyną Miłością. 
Miłością, która wszystko znosi, 
Nigdy się nie cieszy z niesprawiedliwości, 
Pychą nie wywyższa się, 
Miłością która wiarę daje 
i nigdy nie ustaje. 
I taką Miłością chcę żyć, 
żyć dla Ciebie Panie...

Lola